www.České-Budějovice.cz

Už nemůžeme říci, že jsme to nemohli vědět

Čt08052021

Last update11:39:24

Back Články Články Žádost o svolání místního šetření

Žádost o svolání místního šetření

  • PDF

Tajemník magistrátu České Budějovice

Nám. Přemysla Otakara II., č. 1

České Budějovice, 370 01


Žádost o svolání místního šetření


Vážený pane tajemníku,


obracíme se na Vás ve věci žádosti o svolání místního šetření ve věci dopravního značení příjezdových ulic k provozovně společnosti Pizza Originala CB s.r.o. na adrese Branišovská 581/36, České Budějovice. Žádáme o svolání místního šetření za účasti těchto dotčených orgánů:


Dopravní oddělení Policie ČR

Odbor dopravy a silničního hospodářství magistrátu města

Městské policie

Odbor správy veřejných statků magistrátu města České Budějovice


Odůvodnění:


Společnost Pizza Originala CB s.r.o. provozuje na adrese Branišovská 581/36, České Budějovice v areálu SK Pedogog pizzerii. K provozu pizzerie patří každodenní zásobování, a to několika dodavateli. V současnosti jsou všichni dodavatelé nuceni dopouštět se přestupku proti dopravnímu značení pokaždé, když zásobují provozovnu. Předpokládám, že se ve své žádosti nemusíme zmiňovat o zákonném právu na přístup k provozovně skrze veřejnou cestu, popř. skrze institut “nezbytné cesty” dle § 1029 odst. 1, 2 nového občanského zákoníku a shodneme se na tom, že pokud vlastník objektu (v našem případě nájemce) nemá přístup za účelem zásobování do své provozovny, resp. má přístup skrze veřejnou cestu, nicméně tento je mu zakázán dopravním značením, je potřeba tento neuspokojivý právní stav uvést do pořádku.


Děkujeme a jsme s pozdravem


Pizza Originala CB s.r.o.

Ladislav Vrabel, jednatel společnosti

 

Komentářů
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!

3.23 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."